Det aktivitetsbaserte kontoret

Arbeid har blitt en funksjon, ikke et sted. Stadig flere selskaper legger til rette for at de ansatte skal kunne arbeide optimalt uansett hvor de befinner seg. Den personlige arbeidsplassen vil forekomme sjeldnere, og kontorets helhetlige innredningsløsning vil bli viktigere.

I EFG HOV+DOKKA tar vi hånd om alle aspektene ved aktivitetsbasert innredning for alle typer selskaper, store som små. Våre fleksible, inspirerende og bærekraftige innredningsløsninger kan få et hvilket som helst kontor til å fremstå som en attraktiv arbeidsplass for fremtiden. Gjennom workshops og personlige intervjuer gjennomfører vi en grundig analyse av hvordan ditt selskap er bygget opp og identifiserer hvilke behov du har. Med dette som utgangspunkt tilrettelegger vi med en innredningsløsning som er optimal for dine forutsetninger og behov.

Vi hjelper deg å tilrettelegge for:

  • Stillesoner for konsentrert arbeid
  • Kreative områder for samarbeid 
  • Møte- og konferanserom med integrerte tekniske løsninger
  • Møteplasser for nettverksbygging, uformelle samtaler og avkobling 

Hvorfor innrede aktivitetsbasert?

  • Kostnadseffektive, flerfunksjonelle, optimalt utnyttede arealer 
  • Oppfordrer til og muliggjør samarbeid
  • Som resultat oppnår man økt effektivitet og en større bevissthet til arbeidsmetode 
  • Høyere medarbeidertilfredshet styrker bedriftens image og identitet

Hva kan vi hjelpe deg med?

Trenger du en ny stol eller skal du innrede helt nye lokaler? Ta gjerne kontakt med oss. Klikk på knappen, så setter vi deg raskt i kontakt med rett person hos oss.

Kontakt oss
eller ring oss direkte på: