Salgsbetingelser EFG HOV+DOKKA A/S

Salgsbetingelser

Gyldig fra 1. mars 2018                                                

Generelt

Betingelsene gjelder for ordrer gjennom EFG HOV+DOKKA AS’ egne salgskontorer.

For alle ordrer gjelder: Incoterms 2010 DDP. Merverdiavgift er ikke medregnet. Prisene inkluderer emballasje. EFG forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i prisene uten varsel. Det tas forbehold om at det kan forekomme endringer i produkter, spesifikasjoner og produktsortiment, samt trykkfeil.

Levering

Ved ordrer over NOK 50.000,-

Fritt levert og montert i normal arbeidstid, mandag til fredag 08.00 - 16.00. Det forutsettes normal fremkommelighet ved levering. Ved montering utover normal arbeidstid faktureres medgått tid etter gjeldende timepris og overtidstillegg.

Ved ordrer under NOK 50.000,-

For ordrer under 50.000,- tilkommer leveringstillegg på 8 % av netto fakturabeløp, eks. mva og minimum 650 ,-. Det forutsettes normal fremkommelighet ved levering.

Ved montering utover normal arbeidstid (mandag til fredag 08.00 - 16.00) faktureres medgått tid etter gjeldende timepris og overtidstillegg.

Forsinkelse 

Leveringstid bekreftes i ordrebekreftelse til kjøper. Ved forsinkelse vil kjøper bli varslet og få ny leveringstid så snart den er tilgjengelig. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til erstatning eller annullering av ordren.

Ved vesentlig forsinkelse, er maksimal erstatning begrenset til 15% av verdien på den forsinkete leveransen. Ved forsinkelse eller mangler er EFG HOV+DOKKA ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder men ikke begrenset til tapt fortjeneste, tapt omsetning, tapte innsparingsmuligheter, krav fra tredjepart eller annen konsekvensskade påført Kjøperen.

Klargjøring av lokalene

Pristilbudet forutsetter at lokalene er ryddet og klargjort for montering av nye møbler. Hvis lokalet ikke er klargjort, og det kreves tilleggsarbeid for å gjøre dette, vil gjeldende timepris for monteringsarbeid bli fakturert i ettertid.

Montering

Ved montering av spesialinnredning, arkivreolsystemer, tak- og veggmonterte produkter faktureres materialkostnader og montasjekostnader. Montasjekostnader faktureres etter medgått tid til den til enhver tid gjeldende timepris.

Hvis kjøper unnlater å ta imot varer på avtalt tidspunkt, eller ber om utsettelse vil det påløpe gebyr tilsvarende 1,5%  av ordrens nettoverdi pr. uke.  Gebyret dekker inn lagringskostnad og håndtering av gods på lager. Lagringen skjer under normale lagringsforhold på tilrettelagt terminal og for kjøpers risiko.

Henting av brukte møbler – EFG Reuse Basic

Prisen for avhending av brukte møbler iht EFG Reuse Basic forutsetter at montørene kan ta med seg de gamle møblene når de nye leveres.

Betaling

Netto pr. 12 dager. Etter forfall belastes gjeldende rentesats iht. morarenteloven.

                                                         

Returer

EFG tar ingen varer i retur. Ved spesielle unntak tas standard EFG produkter i uåpnet originalemballasje i retur, det må skje innen 3 uker. Gjeldende returgebyr er på 25 % av varens listepris, eks mva. EFG spesialtilpassede produkter og andre varemerker handlet gjennom EFG tas ikke i retur.

Garanti

Alle EFG-produkter har 5 års garanti mot material- og produksjonsfeil. Produktene er merket med produksjonsdato fra fabrikken. Ved kjøp av andre varemerker enn EFG gjelder de respektive leverandørers garantibetingelser.

Eiendomsforbehold
Leverte varer forblir EFG HOV+DOKKA AS’ eiendom til varene er fullt betalt.