Miljø og CSR

For oss handler vårt forretningsmessige ansvar for miljø og CSR ikke om å krysse av på gjørelisten for så fortsette arbeidet som før. For oss betyr det å integrere ansvarlig adferd i alt vi gjør. Det være seg miljø, i de kontakter vi knytter og i et økonomisk perspektiv som vi alltid arbeider ut fra. Vi tror på langsiktige relasjoner og en sunn forretningskultur der vi skaper produkter med minimal miljømessig belastning og utvikler bærekraftige løsninger som er basert på virkelige behov.

De menneskeskapte klimaendringene er en av får tids største utfordringer.
Mange av oss har blitt bevisste på at de produkter vi kjøper påvirker miljøet. Stadig flere velger det miljøvennlige alternativet, forutsatt at kvaliteten og funksjonen kan garanteres. For EFG er det viktig at du har den muligheten.

EFG har i lang tid arbeidet med miljøspørsmål for å redusere vår belastning på miljøet.

Vi følger Svanemerkets kriterier i all produktutvikling og har svanemerket deler av vårt sortiment. Svanens miljøkrav omfatter hele livssyklusen fra råvarer til avfallsminimering, fra produksjon til bruk. Dessuten innebærer lang livslengde at miljøpåvirkningen minsker. Kvalitet og funksjonalitet er derfor ytterligere to kriterier i merkingen.

I tillegg følger vi EUs kjemikalielovgivning REACH. Vi er medlemmer av Grønt Punkt Norge, et system for resirkulering av emballasje.

EFGs produserende enheter er sertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001.

EFG HOV+DOKKA er klimanøytrale gjennom klimaregnskap og kjøp av FN-godkjente kvoter. Som den første i vår bransje ble vi klimanøytrale i 2008.

EFG har FSC-sertifikat som innebærer at treråvarene kommer fra et miljøtilpasset, sosialt ansvarlig og økonomisk livskraftig bruk av verdens skoger.

EFG for en bærekraftig utvikling
EFG er et internasjonalt konsern. Vi er bevisste på at vår virksomhet påvirker verden rundt oss. EFG er også en lokal aktør med interessenter både innenfor og utenfor virksomheten. Dette innebærer at et bevisst arbeid med CSR-spørsmålene omfattes og implementeres i alle deler av vår virksomhet og i den løpende driften. EFG benytter FNs «The Global Compact» som grunnlag for sin CSR-policy.

EFG ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling i samfunnet ved å minimere negativ påvirkning på miljøet. I 2013 reduserte EFG sitt årlige CO2-utslipp fra transport av varer med 29% i Sverige og 6% for hele EFG-konsernet.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg å håndtere de brukte kontormøblene dine og samtidig ta vare på miljøet? Les mer om vår tjeneste EFG Reuse her.

Bærekraft fra vårt perspektiv:

  • Miljøet: Vår målsetning er å være bransjeledende og vår designprosess følger Svanemerkets kriterier.
  • Innovasjon: Funksjonell og attraktiv, basert på nåværende og fremtidige behov. Bærekraftige kundeløsninger.
  • Kundetilfredshet: Fokus på kundens forretningsmessige mål og de ansattes velvære.
  • Ansatte: Helse, miljø og sikkerhet. Opplæring og personlig utvikling. Våre ansatte skal være ambassadører som utvikler vår forretningskultur og er engasjert og inkluderende på våre kunders vegne. 
  • Påvirkere: Nære relasjoner og langsiktig samarbeid for best mulig resultat for kunden
  • Leverandører: Langsiktige relasjoner basert på tillit og en felles forståelse av markedet.
  • CSR: EFG bidrar til en bærekraftig utvikling i samfunnet. Vi strebe etter å minimere negative effekter av våre beslutninger og aktiviteter.


Miljø og CSR


Hva kan vi hjelpe deg med?

Trenger du en ny stol eller skal du innrede helt nye lokaler? Ta gjerne kontakt med oss. Klikk på knappen, så setter vi deg raskt i kontakt med rett person hos oss.

Kontakt oss
eller ring oss direkte på: