Reklamasjon

Alle reklamasjoner skal sende til vår sentrale reklamasjonsavdeling.

Har du mottatt en vare det er behov for å reklamere på skal du sende inn bilde av varen sammen med utfylt reklamasjonsskjema til oss. Vårt mål er å behandle alle reklamasjoner innen 48 timer.

Last ned reklamasjonsskjema her

Viktig informasjon:
  • Ta bilde av produktet og komponenten som reklamasjonen gjelder.
  • Ta vare på komponenten det er feil ved. Ved noen tilfeller ønsker vi denne tilsendt. 
  • Ved transportskader skal fraktdokumentet med sjåførens underskrift legges ved når du sender inn reklamasjonen.

Har du spørsmål knyttet til reklamasjon?
Ta kontakt med reklamasjonsavdelingen på telefon eller e-post.

Kontaktopplysninger reklamasjonsavdelingen:

EFG European Furniture Group AB
Reklamasjonsavdelingen
Telefon: 46 90 21 00 - Åpningstider kl: 07.30-16.30 alle hverdager.
Epost: claims@efg.no