Sparebanken Vest

"Jonsvollkvartalet er et signalbygg i Bergen"
Monica D. Heck, int.ark mnil, partner, IArk

Kunde: Sparebanken Vest

Arkitekt:
IArk - Monica D. Heck, int.ark mnil, partner 
Vår rolle:
Produsent, innreder  
Levert:
Januar 2016 
Beliggenhet:
Jonsvollkvartalet, Bergen  
Virksomhet:
Bank 
Workstations:
700 
efg013886

Nye arbeidsformer med aktivitetsbasert innredning

Utfordring og løsning
Sparebanken Vest har samlet sine 7 datterselskaper i et praktbygg midt i hjerte av Bergen. Til sammen har nå over 700 ansatte sin arbeidsplass i de nye lokalene. Arkitektgruppen Cubus har tegnet bygget som de fikk eiendomsprisen for våren 2016. Bygget ligger som en del av kulturaksen i byen og er inspirert av vestlandsnatur og norske materialer.

Med nye lokaler følger også nye måter og arbeide og møtes på. Utvikling av bedriftskultur og nye arbeidsformer har derfor stått sentralt i planleggingsprosessen. Det er planlagt og tilrettelagt for aktivitetsbasert innredning, med en kombinasjon av faste plasser og free seating for alle selskapene.

Innredningsløsningen er planlagt rundt den arkitektoniskes trappen som ringer i vann, med de mest sosiale og aktive sonene rundt denne kjernen; som kaffebarer, møterom og sosiale soner. Desto lenger vekk fra kjernen du beveger deg, desto roligere. Her finner du soner for konsentrasjon og fokusert arbeid. Trappen og de sosiale sonene er allerede fra arkitektens side planlagt og tilrettelagt for å skape interaksjon mellom mennesker og være naturlige møteplasser.

Alle møterommene inn mot atriet er innredet med møtebordene EFG Collaborate i heltre eik. Skap til personlige oppbevaring i arbeidssonene er utrustet med RFID låser slik at de ansatte buker samme kort her som adgangskontrollen for øvrig på bygget. Flere innredningsløsninger er utviklet for prosjektet. Garderobeløsningen i eik er utviklet spesielt med tanke på det vestlandske været, i materialer som harmonerer med byggets øvrige materialbruk. Vi har jobbet mye med utformingen av arbeidsplassene for å optimalisere størrelser på arbeidsflater og funksjonalitet en for ulike brukere. Hev senk arbeidsbordet EFG Active er benyttet med ulike størrelser på arbeidsflatene.

Kjernene i aktivitetsbasert innredning er at vi skal velge arbeidsplass etter hvilken arbeidsoppgave som skal løses. Variasjon i arbeidet har derfor stått sentralt i innredningsplanleggingen, og alle arbeidssoner er derfor tilknyttet støtterom fult utrustet med digitalt utstyr for video og annen samhandling. Det finnes også møte- og prosjektbord inne i alle arbeidssoner.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Velkommen til EFG HOV+DOKKA og våre interiørløsninger!

Bli kontaktet av oss
eller ring oss direkte på: