Gjensidige Forsikring

"De nye lokalene er utformet for at de ansatte skal møtes og arbeide sammen, og vi ser at dette fungerer enda bedre enn planlagt."
Siw Brekken, Interiøransvarlig hos Gjensidige

Kunde: Gjensidige Forsikring

Arkitekt:
Lund+Slaatto / Christian Eriksen 
Vår rolle:
Produsent og rådgiver for produkt, løsning og materialvalg  
Levert:
Januar 2014 
Beliggenhet:
Oslo, Norge  
Virksomhet:
Forsikring 
Workstations:
1000 
efg012242

Hjemmefølese på jobben

Utfordring og løsning
I prosessen med å sentralisere hovedkontoret nær Barcode-området i Oslo, har ikke Gjensidige bare gitt sine ansatte et nytt sted å jobbe. De har også implementert en helt ny ledelsesfilosofi og laget en plattform for å bygge en ny kultur i selskapet. Tidligere hadde de fleste ansatte sitt eget celle-kontor med stasjonær-PC og en fasttelefon. Nå er alle organisert i soner med free-seating og clean desk filosofi. Selv konsernsjef ...! Den nye strategien gir de ansatte mye større fleksibilitet.
Innsikt og løsning

Grønne planter, stoppede møbler og valg av varme farger i materialer skaper rammene for den nye arbeidsplassen. Den bærende ideen for prosjektet var å skape en arbeidsplass hvor de ansatte skulle kunne føle en nær, hjemlig og personlig tilknytning til hele bygget. For å nå dette målet er også arealdisponeringen gjennomført med tanke på dette. Kontorarealene er delt opp i mindre soner og ligger skjermet fra sosiale soner. Innredningen i møterom og sosiale soner har et mykt formspråk, og det er utstrakt bruk av tekstil og eik. Det er i bruken av soft seating som akustikkelementer og farge- og materialvalg på møbler i innredning av møterom og sosiale soner hvor dette prosjektet skiller seg ut. Her er valg av farger og materialer karakteristisk og modig, og helt i harmoni med byggets arkitektur og materialer. Selv om det er en underdekning på ca 20% er det alltid plass til alle. Her regnes også møterommene som arbeidsplasser og med dette er det mer enn 2 stoler til hver ansatt til en hver tid.

Ved hjelp av EFG HOV+DOKKA har Gjensidige tatt frem mange av møblene spesielt for dette prosjektet. I løpet av det mer enn to år lange prosessen hvor alle møbler er nøye testet ut, ble de ulike arbeidssonene med kabelføringer og skjermvegger tatt frem. Det er også mye plassbyggde møbler i oppbevaringsløsninger og kjøkken rundt om i bygget. I EFG HOV+DOKKA er vi stolte av å se at de nye kontorlokalene til Gjensidige som fremstår som en attraktiv arbeidsplass og et inspirerende miljø for ansatte og en samtidig en støtte til den nye identitet og bedriftskulturen til Gjensidige.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Velkommen til EFG HOV+DOKKA og våre interiørløsninger!

Bli kontaktet av oss
eller ring oss direkte på: